Masa rotundă „Viaţa şi sănătatea populaţiei Europei în contextul

dificultăţilor postpandemice, economico-energetice şi geopolitice”

 

Pe data de 29 noiembrie 2022, Biblioteca Științifică Medicală în colaborare cu Catedra de filosofie și bioetică a Universității de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” a organizat o masă rotundă cu genericul Viaţa şi sănătatea populaţiei Europei în contextul dificultăţilor postpandemice, economico-energetice şi geopolitice”, eveniment ce se regăseşte în lista activităţilor propuse de Centrul de Informare Europeană al BŞM USMF “Nicolae Testemiţanu”, care în anul 2022 a marcat aniversarea a 15-a de la fondare.

            Vitalie Ojovanu, dr. hab., conf. univ., şef Catedră Filosofe şi Bioetică, a relatat despre etapa curentă a vieții sociale europene – timp al marilor și diverselor vicisitudini.  

Conferenţiarul Ion Banari s-a referit la vulnerabilitatea lucrătorului medical în contextul crizei geopolitice actuale. Ludmila Rubanovici, dr., lect. univ., a relatat despre contribuția bioeticii la reformarea sistemelor europene de sănătate post pandemie. Lectorul universitar, Viorel Cojocaru s-a axat pe probleme moral-medicale într-o instituţie medicală penitenciară în perioada pandemică. Iar Anatolie Eșanu, dr., conf. univ., a vorbit despre expertiza bioetică în context postpandemic european.

Studenții USMF au prezentat o serie de rapoarte în care, de asemenea, au fost abordate subiecte actuale și interesante, ce prezintă viaţa şi sănătatea populaţiei europene în contextul dificultăţilor postpandemice, economico-energetice şi geopolitice:

Virginia Rotaru, studentă, gr. 2224 „Criza economică din R. Moldova și influența ei asupra sănătății populației” (cond. şt. A. Eşanu, dr., conf. univ.).

Paola Rîmiș, studentă, gr. M2215 „Impactul pandemiei Covid 19 asupra calității vieții populației europene” (cond. şt. L. Rubanovici, dr., conf. univ.)

Gheorghe Catană, student, gr. M2213 „Aspecte ale aplicării reperelor deontologice în perioada pandemiei de Covid- 19” (cond. şt. V. Ojovanu, dr. hab., conf. univ.).

Valeria Lișcov, studentă, gr. M2232 „Statutul social al medicului în societatea contemporană post-pandemica. Ideal și realitate” (cond. şt. I. Banari, dr., lect. univ.)

Cristina Chistol, studentă, gr. M2228 „Impactul pandemiei asupra comportamentului alimentar al Tinerilor” (cond. şt. S. Spînu, dr., conf. univ.).

Анастасия Ибришим, studentă, gr. M2237 „Насилие в отношении женщин в постпандемический период”(cond. şt. S. Spînu, dr., conf. univ.).

Sabina Gorea, studentă, gr. M2232 „Consecințele crizei post pandemice pentru sănătatea și viața oamenilor” (cond. şt. I. Banari, dr., lect. univ.)

Dana Știrbu , studentă, gr. M2232 „Comunicarea în asistența paliativă în contextul crizei post-Covid” (cond. şt. I. Banari, dr., lect. univ.)

Eliza Iațco, studentă, gr. M2201, „Impactul crizei geopolitice asupra sănătății publice europene” (cond. şt. I. Banari, dr., lect. univ.)

Evenimentul s-a finalizat cu o serie de întrebări și răspunsuri vis-a-vis de subiectele abordate. Biblioteca Ştiinţifică Medicală a oferit certificate de participare tuturor celor prezenţi la eveniment.

 

 

Galeria foto